UA RU

Угода користувача

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Даний публічний договір (оферта) є пропозицією Інтернет-магазину, веб-сайт якого розміщений за адресою https://lipobar.ua, укласти електронний договір купівлі-продажу товарів із будь-яким користувачем Інтернет-магазину на запропонованих нижче умовах.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Умови даного публічного договору (оферти) є однаковими для всіх Покупців.

1.2. Здійснення Покупцем замовлення товару в Інтернет-магазині підтверджує повне і безумовне прийняття ним даної оферти та підтверджує укладення електронного договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах.

II. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Товар – представлений на веб-сайті Інтернет-магазину перелік продуктів та предметів, що реалізовуються Продавцем.

2.2. Інтернет-магазин – сукупність веб-сторінок і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розміщених за адресою https://lipobar.ua, що використовуються Продавцями як засіб для представлення та реалізації товару дистанційним способом.

2.3. Продавець – будь-яка фізична особа-підприємець, яка з дозволу власника веб-сайту https://lipobar.ua розміщує в Інтернет-магазині інформацію про реалізовані ним товари. Відомості про Продавця вказуються у документі, що підтверджує факт передачі товару Покупцю (акт приймання-передачі товару та/або товаро-транспортна накладна тощо).

2.4. Покупець – будь-яка фізична особа-користувач Інтернет-магазину, яка укладає електронний договір купівлі-продажу з Продавцем на умовах, визначених у даному публічному договорі (оферті).

2.5. Замовлення – адресована Інтернет-магазину заявка Покупця на пошук, комплектацію та резервування товарів для їх подальшого викупу.

2.6. Одержувач – особа, уповноважена Покупцем на отримання замовлення. Якщо інше не зазначено у формі замовлення, одержувачем є Покупець.

2.7. Пропозиція – розміщена на веб-сайті Інтернет-магазину інформація про конкретний товар, що реалізовується Продавцем, яка включає в себе інформацію про склад, властивості, ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання товару Покупцем. Пропозиція не є офертою.

III. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Даний публічний договір (оферта) визначає умови та порядок реалізації Продавцями товарів Покупцям шляхом вчинення електронних правочинів із використанням веб-сайту Інтернет-магазину.

3.2. За даним публічним договором (офертою) Продавець зобов’язується передати замовлений товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити замовлений товар за ціною, зазначеною на веб-сайті Інтернет-магазину на момент оформлення замовлення.

IV. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

4.1. Інтернет-магазин є платформою для розміщення пропозицій про продаж товарів Продавцями.

4.2. Інтернет-магазин не є агентом Продавців і не несе відповідальності за зобов’язаннями Продавців. Продавці є окремими та непідконтрольними адміністратору Інтернет-магазину суб’єктами господарювання.

4.3. Використання матеріалів, розміщених на веб-сайті https://lipobar.ua, без згоди адміністратора Інтернет-магазину не допускається.

4.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності за відвідування і використання користувачами веб-сайту Інтернет-магазину сторонніх зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на зазначеному веб-сайті.

4.5. Користувачі веб-сайту Інтернет-магазину та Покупець погоджуються, що всі матеріали і сервіси веб-сайту або будь-яка їх частина може супроводжуватися рекламою.

4.6. Адміністратор Інтернет-магазину має право в будь-який момент в односторонньому порядку змінювати умови даного публічного договору (оферти). Такі зміни вступають в силу з моменту їх публікації на веб-сайті Інтернет-магазину.

4.7. Здійснення Покупцем замовлення товару в Інтернет-магазині підтверджує повне і безумовне акцептування ним даної оферти. Будь-які заперечення Покупця щодо акцептування даної оферти після підтвердження оформлення замовлення надають Інтернет-магазину право скасувати замовлення в односторонньому порядку та позбавляють Продавця відповідальності за невиконання умов даного публічного договору (оферти).

V. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Інтернет-магазин здійснює пошук, комплектацію та продаж замовлених Покупцем товарів на підставі оформленого і підтвердженого Інтернет-магазином замовлення Покупця.

5.2. Покупець здійснює оформлення замовлення самостійно після ознайомлення з розміщеними в Інтернет-магазині пропозиціями Продавців шляхом додавання обраних товарів у віртуальний кошик і натискання кнопки «Оформити замовлення». Найменування, кількість, ціна та інші характеристики обраних Покупцем товарів вказуються у віртуальному кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

5.3. З метою оформлення замовлення Покупець зобов’язується пройти ідентифікацію у «власному профілі» в Інтернет-магазині та надати наступну інформацію:

5.3.1. Прізвище та ім’я Покупця;

5.3.2. Прізвище та ім’я Одержувача замовлення (у разі, якщо Покупець не є Одержувачем);

5.3.3. Адреса доставки замовлення або реквізити поштового відділення або відділення логістичної компанії для отримання замовлення (залежно від обраного Покупцем способу доставки);

5.3.4. Контактний номер телефону Покупця;

5.3.5. Контактний номер телефону Одержувача замовлення;

5.3.6. Адреса електронної пошти Покупця.

5.4. Оформити замовлення на товари можуть тільки Покупці, що пройшли ідентифікацію у «власному профілі» в Інтернет-магазині та надали інформацію, зазначену у пункті 5.3 даного публічного договору (оферти).

VI. ОПЛАТА І ДОСТАВКА ТОВАРУ

6.1. Інтернет-магазин здійснює доставку замовлень Покупців у порядку та спосіб, що зазначені на веб-сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і оплата».

6.2. Інтернет-магазин може здійснювати доставку товару самостійно (власною кур’єрською службою відповідно до зазначених на веб-сайті Інтернет-магазину умов доставки) або із залученням третіх осіб (пошти або логістичної компанії).

6.3. Вартість послуг доставки товару кур’єрською службою Інтернет-магазину зазначається на веб-сайті Інтернет-магазину у розділі «Доставка і оплата».

6.4. Вартість послуг доставки товару поштою або логістичною компанією встановлюється відповідно до тарифів пошти або відповідної логістичної компанії.

6.5. Покупець обирає спосіб доставки товару при оформленні замовлення та погоджує його з оператором Інтернет-магазину в момент підтвердження замовлення.

6.6. При отриманні товару Покупець або Отримувач повинен у присутності кур’єра або представника пошти або представника логістичної компанії перевірити відповідність товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

6.7. Підпис Покупця або Отримувача на експрес-накладній пошти або логістичної компанії та/або товаро-транспортній накладній та/або акті приймання-передачі товару та/або іншому документі, що підтверджує приймання ним товару, підтверджує відсутність претензій Покупця та Отримувача до кількості, зовнішнього вигляду і комплектності замовлення.

6.8. Загальна вартість замовлення, що включає вартість обраних Покупцем товарів і вартість послуг доставки товару кур’єрською службою Інтернет-магазину (у разі надання), визначається автоматично при оформленні замовлення.

6.9. Покупець здійснює оплату загальної вартості замовлення у порядку та спосіб, що зазначені на веб-сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і оплата» (на умовах попередньої оплати замовлення на рахунок Продавця або в момент отримання товару).

6.10. У разі оформлення Покупцем замовлення на умовах попередньої оплати товару, Покупець зобов’язаний оплатити загальну вартість замовлення після підтвердження наявності товару оператором Інтернет-магазину, після чого Продавець зобов’язаний здійснити дії, необхідні для доставки товару Покупцю.

6.11. Замовлення вважається оплаченим у момент зарахування на банківський рахунок Продавця грошових коштів у сумі, визначеній відповідно до умов пункту 6.8 даного публічного договору (оферти), у повному обсязі, що підтверджується банківською випискою.

6.12. Акцептуючи дану оферту, Покупець підтверджує власну інформованість про те, що відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» міжбанківський переказ коштів виконується в строк до трьох операційних днів, а внутрішньобанківський переказ – у строк до двох операційних днів. З огляду на викладене, строк зарахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця у якості оплати товару Покупцем залежить від строку здійснення банком відповідного переказу.

6.13. Продавець не несе відповідальності за порушення строків доставки товару, якщо таке порушення сталося з вини пошти або логістичної компанії та/або внаслідок порушення банком визначених у пункті 6.12 цього публічного договору (оферти) строків здійснення переказу коштів Покупця на рахунок Продавця та/або внаслідок обставин непереборної сили, які ні Продавець, ні Покупець не могли передбачити та яким не могли запобігти розумними заходами (форс-мажор).

6.14. Продавець не несе відповідальності за незначні розбіжності між кольором товару наживо та зображенням кольору такого товару на веб-сайті Інтернет-магазину, а також за невідповідність органолептичних властивостей товару очікуванням та вподобанням Покупця.

6.15. Продавець не несе відповідальності за будь-які помилки (у тому числі друкарські) та неточності у інформації та матеріалах, що містяться на веб-сайті https://lipobar.ua. Уся інформація та матеріали надаються «як є», без жодних прямих та опосередкованих гарантій.

VII. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Уся інформація, що надається Покупцем Інтернет-магазину, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує таку інформацію виключно в рамках предмета даного публічного договору (оферти) та з метою його виконання.

7.2. Надаючи Інтернет-магазину свої персональні дані при здійсненні ідентифікації у «власному профілі», Покупець надає згоду на обробку та використання своїх персональних даних (без обмеження терміну дії такої згоди).

7.3. Згода Покупця на обробку його персональних даних включає, зокрема, згоду на вміщення його персональних даних в бази даних Інтернет-магазину (без додаткового повідомлення Покупця про таке вміщення), здійснення довічного зберігання персональних даних, їх накопичення, оновлення, заміну та передачу персональних даних Продавцю та партнерам Інтернет-магазину, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, виключно задля досягнення мети, визначеної пунктами 7.4 та 7.5 цього публічного договору (оферти).

7.4. Персональні дані Покупця обробляються Інтернет-магазином та використовуються Інтернет-магазином, Продавцем та партнерами Інтернет-магазину, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, з метою:

7.4.1. обробки замовлень Покупця;

7.4.2. надсилання Покупцю інформаційних повідомлень, сповіщень та листів про статус обробки та доставки замовлень;

7.4.3. відправки Покупцю засобами електронного (телекомунікаційного) зв’язку рекламних повідомлень та пропозицій, а також будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину в комерційних цілях;

7.4.4. у інших цілях в рамках предмета даного публічного договору (оферти) та з метою його виконання.

7.5. Для цілей, передбачених підпунктами 7.4.1-7.4.4 цього публічного договору (оферти), Інтернет-магазин, Продавець і партнери Інтернет-магазину, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, мають право надсилати на вказані у «власному профілі» адресу електронної пошти та номер мобільного телефону Покупця листи, повідомлення та будь-які інші матеріали (у тому числі рекламного характеру), а також здійснювати дзвінки на вказаний у «власному профілі» номер мобільного телефону Покупця. З метою покращення якості обслуговування Інтернет-магазин має право здійснювати запис розмов із Покупцем, що здійснюються засобами телефонного зв’язку, на що Покупець дає свою беззастережну згоду.

7.6. При здійсненні реєстрації у «власному профілі» Покупець надає згоду на отримання від Інтернет-магазину, Продавця і партнерів Інтернет-магазину, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, інформаційних повідомлень, передбачених пунктом 7.5 цього публічного договору (оферти), зокрема, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти. Покупець може відмовитись від отримання листів, повідомлень та будь-яких інших матеріалів рекламного характеру шляхом надсилання Інтернет-магазину відповідного листа та/або зміни відповідних налаштувань у «власному профілі».

7.7. Покупець дає згоду на використання Інтернет-магазином технології cookie. Покупець усвідомлює, що файли cookie не містять жодної особистої інформації (персональних даних Покупця) та не можуть зчитувати інформацію з жорсткого диску персонального комп’ютера та/або іншого пристрою, за допомогою якого Покупець користується веб-сайтом https://lipobar.ua. Файли cookie використовуються Інтернет-магазином з метою підвищення якості послуг, у тому числі, для швидкої ідентифікації Покупця у «власному профілі», збереження налаштувань Покупця, його персональних уподобань, відстеження стану сесії доступу Покупця і характерних для нього тенденцій. Інтернет-магазин також використовує файли cookie в рекламних цілях, зокрема з метою керування рекламними оголошеннями на веб-сайтах у мережі Інтернет. У разі вимкнення Покупцем технології cookie, адміністрація Інтернет-магазину не гарантує коректного функціонування веб-сайту https://lipobar.ua, а також його окремих веб-сторінок і програмних модулів.

7.8. Інтернет-магазин, Продавець та партнери Інтернет-магазину, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, зобов'язуються використовувати персональні дані Покупця виключно у рамках предмета даного публічного договору (оферти), а також забезпечити захист наданих Покупцем персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати персональні дані Покупця будь-яким іншим особам (за винятком випадків, передбачених законодавством).

7.9. Покупець зобов’язується надати Інтернет-магазину достовірні, точні і повні персональні дані, необхідні для ідентифікації у «власному профілі» та оформлення замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність, точність і повноту персональних даних, зазначених під час ідентифікації у «власному профілі» та оформлення замовлення в Інтернет-магазині, та погоджується на всі ризики, пов’язані з недостовірністю, неповнотою та/або неточністю таких персональних даних.

7.10. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, наданої Покупцем при ідентифікації у «власному профілі» та оформленні замовлення.

7.11. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам персональну інформацію, необхідну для ідентифікації у «власному профілі» в Інтернет-магазині.

7.12. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на веб-сайті Інтернет-магазину під його обліковим записом («власним профілем») і від його імені.